Mer info

Mina metoder är många;

Vi talar om saker och ting. Genom att vi lyfter fram det ur det undermedvetna använder vi tekniker för att låta det släppa din kropp. Känslor fäster sig gärna vid minnen som inte är uttryckta. Det är en naturlig process, tyvärr sitter många människor kvar i trauman och känslokriser från tidigare upplevelser

Jag har många strängar på min lyra med fötterna på jorden och andliga värderingar. Formerna för min kreativitet är som grenar på ett träd. Jag ser dock gärna att min hemsida, kan hjälpa dig som vill veta mer, förtydliga områden som jag berör så att du kan få stöd och hjälp i det du står i.

Jag är utbildad som Personal-och beteendevetare, familjeterapeut och har en mängd studier inom temat. Jag har arbetat med ekonomi halva mitt liv. Jag är dessutom född företagare och har haft entreprenörskap och business som en del av mitt yrkes liv. Jag har dock tenderat mer och mer mot andlighet och som medfödd medium och healer har jag gått en intressant väg för att öppna dörrarna helt till min egen andlighet. Där trivs jag allra bäst idag och vägleder och rensar energier och en mängd annat. Det klokaste är att boka ett möte med mig eller höra av dig så får vi tala om saken.

Kontakta mig på FB eller kontakta min email; coaching@dorotheeostlund.com