Livs- och Business Coach

Dåtid, Nutid och Framtid.

Vad är det du vill förändra?  Vad är det som stör dig på din väg? Vad är det du behöver förstå? Vad är det du vill? Vad behöver du göra för att nå dit du vill? Vad behöver du vara för att nå dit du vill?

Livet är mångdimentionellt. Människan är mångdimentionell. Allt hör ihop liksom bilden nedan visar. När vi jobbar tillsammans rör vi oss inom många områden som hör till det problem du vill lösa här och nu.

Med bilden nedan vill jag visa inom vilka områden jag jobbar inom.

Från ditt nuläge. “Din Nutid” rör vi oss både frammåt och bakåt i tiden “Din Historia“för att antingen lösa upp något gamalt eller för att hitta kunskaper, erfarenheter och verktyg som du har inom området för att kunna må bra i nuet och för att skapa det nya du önskar. Din Framtid.

När kroppen, känslorna, tankarna och själen samarbetar och går i samma riktnig skapar du ditt liv med lätthet, flow och medvetenhet.

Min nich:

Vi kan arbeta strukturerat målmedvetet enligt plan eller med det som är viktigt just i stunden vecka för vecka. Allt beror på var du är och vad du vill uppnå. Titta på bilderna och låt dem tala till dig. Du kan känna om jag kan hjälpa dig, om jag är fel för dig eller om du vill veta mer. Lita på din intuition.

Det fanns en tid före Corona. Det finns nu en tid med Corona där mycket gamalt, förlegat, dolt, korrumperat mm. kommer upp eller har kommit upp till ytan. Känslor, minnen, trauman, nostalgi. Både positiva och negativa händelser triggas för att läkas eller minnas här  och nu. Plötsligt blir du vansinnigt arg på något för något som du trodde var läkt. Plötligt blir du triggad av någon eller något annat för att du nu kan visa för din själ att du kan ta hand om situationen på annat sätt. Polariteterna “tvång” och “full frihet” tävlar om uppmärksamhet.

Jag och många andra tror att man kommer att kalla den här tiden för Transformationens och uppvaknadets tid. Det är också en tid där vi behöver hjälpas åt. Människan är mångdimentionell vilket för mig betyder att vi både kan vara mästare och sexåring på samma gång. Vi har olika kunskaper och gåvor. Tiden efter Corona vet vi inte så mycket om. Jag tror att vi nu kan samskapa den framtid som vi är påväg in i. En framtid där du får vara hel.