Coaching

DÅTID     NUTID     FRAMTID

Som multicoach har jag många verktyg och lärare. Jag har hört det mesta som vanliga och andliga människor råkat ut för i arbetet, i familjen och privat. Fysiskt, känslomässigt mentalt, andligt och själsligt. Jag är helt enkelt nyfiken och har läst, utforskat och experimenterat utifrån det jag har lärt mig inom många områden. Det betyder en hel del processande och frisläppande av gamla trauman, programmeringar och mönster hos mig själv. Det betyder också att jag har lärt mig att ta steg i nya riktningar, ibland utan att veta exakt vart, vänta in, starta nytt mm. Min största gåva är att jag har möjlighet att hålla en energi som gör att du får tillgång till din egen läkande förmåga, din egen visdom och din egen kreativitet, din egen själ. 

Vändpunkten är ett namn jag har fått för att det var då det vände. Det var efteråt jag anade eller visste vad jag skulle göra, tog beslut och handlade därefter. Det var då jag landade. Kropp och själ gick i samma riktning är några röster.

Andra coachingar