Andra Coaching tekniker

QSCA Coaching

Via Christy Whitman, Quantum Success Academy, USA har jag fått en struktur och tankesätt, där vi genom meditation och andra processer får dig att ”Ta hissen” så att du antingen kommer i linje med det du önskar eller skapa nytt från en annan nivå. Så lite tid som möjligt används till dåtid. Här jobbar vi med det du vill förändra. Framtid. Ditt företag, ditt drömjobb, din drömkarriär, din partner, din familj, din hälsa, ditt mående, självförtroende pengar mm. Vi utgår från att det vi inte önskar i vårt liv hjälper oss att bli medvetna om vad vi verkligen önskar. Som Coach är mitt främsta jobb att ställa frågor som leder dig till din egen kunskap och inre visdom. Du är experten som ibland behöver andra synvinklar för att kunna ta andra beslut och skapa andra resultat. 

U.Lab Coaching

Via Otto Sharmer, Theory U. ”Leading From the Emerging Futurer”, MIT och Presencing Insitutet, USA har jag lärt mig flera strukturer för hur man leder och skapar nytt när man inte har alla fakta och den gamla erfarenheten inte fungerar längre. Här handlar det om att lära, lyssna, känna och förnimma. Att vänta med att gå från kris till handling, problem till handling utan att följa en process där som leder till nya idéer, prototyper och samskapande. Många konsulter och projektledare känner igen skapandeprocesserna.

Transformativ Coaching

Det här är min egenutvecklade metod när det gäller hälsa, relationer och välmående.

För dig som har gamla smärtor eller erfarenheter som du vill frigöra dig ifrån. Här jobbar vi med dåtiden, nutiden och framtiden på fysisk, känslomässig, mental, själslig och andlig nivå. Här löser vi problem I det här livet och i andra tider och dimensioner.