Livs- och Business Coaching


Livs- och Business Coaching

Hur mår du idag?

Blir du snurrig av allt som sker idag eller är du opåverkad? Funderar de gamla verktygen eller behöver du nya?

Just nu pågår stora förändringar globalt. Polariteter som strider.

Uppstigning och nedstigning.

Andlig utveckling och andlig nedveckling.

Företagsnedläggningar, överlevnad, utveckling, innovationer.

Nu slungas människor mellan dåtid, nutid och framtid. Många vittnar om att gamla känslor, tankar och händelser kommer upp i medvetandet som de trott att de redan har bearbetat och släppt. Samtidigt som man håller på att bygga sitt nya liv, sin nya framtid i kärlek gemenskap, winwin, hamnar man i djupa utrensningar. Vad gör man då?


Att vara nu-varande, närvarande något som också kallas för “mindfulness” har blivit viktigare än förr, särskilt som det pågår ett informationskrig med tydlig censur. Vad är sant eller inte sant? Är det viktigt? Vad får dig i balans? När mår du bra?


Många pratar om att vårt Jordklot håller på att ändra frekvens och att människor har tillgång till många fler dimensioner än förr. 3D,4D,5D. Vad betyder det för dig?


När du använder din fria vilja utifrån i kärlek, och din kropp, dina tankar, dina känslor och din själ går i samma riktning, blir du en kraftfull skapare. Hur vill du använda den kraften för att skapa ett välmående inom alla cirklar du ingår i? Om du ingår i ett pussel hur ser det pusslet ut?

Jag hjälper dig att hjälpa dig själv eftersom du är den som i grunden, i djupet är experten i ditt liv och det är du som bär ansvaret för det. Min gåva är att människor får mer tillgång till sig själva när jag är med. Mina frågor och processer öppnar dörrar till grundning, egen klarhet och vägledning.


Om den gamla sättet att driva företag och verksamheter är på 3D och fler och fler människor befinner sig och är inne på 5D då behöver företagen också förändras. Vad betyder det för dig?

Vad är det du drömmer om? Vad är det du vill vara med att skapa? Vad skänker dig glädje? Vad brinner ditt hjärta för? Det är nog viktigare frågor än att veta vilken dimension du tillhör. Vi är alla här för just den här tiden. Vi har alla olika uppdrag och förutsättningar. Vad är det du har förberetts för hela ditt liv?

Hur påverkas du och ditt företag om du är företagare och arbetsgivare?

Jag jobbar på distans via telefon eller internet, Du kan boka mig för ett kosnadsfritt samtal för att vi båda kan se om vi kan skapa eller omskapa tillsammans eller kanske jag känner någon som du kan kontakta.